Aidot radio-ohjattavat blogissa käsitellään ajankohtaisia asioita radio-ohjattavien maailmasta sekä annetaan vinkkejä, joilla käyttäjät saavat kaiken ilon irti laitteistaan. Blogia ylläpitää Kyosho Suomi, joka vastaa Kyosho-tuotteiden virallisesta maahantuonnista, asiakaspalvelusta ja huollosta Suomessa. Otamme mieluusti vastaan myös juttuideoita aiheen tiimoilta!

31.8.2017

Radio-ohjattavien akut


Kaipaatko lisää ajoaikaa radio-ohjattavaasi, mutta akkuvalikoima näyttää lähes heprealta "NiMH, LiPo, mAh, C, V"?

Kokosimme tähän perustietoa yleisimmistä radio-ohjattavissa käytettävistä akuista sekä niiden oikeaoppisesta käytöstä.

Akkutyypit NiMH ja LiPo
NiMH-akku on peruslaitteisiin suositeltu, ja varsinkin nuoremmille käyttäjille sopiva helppokäyttöinen akku. LiPo-akku on kevyempi ja siitä saadaan purettua suurempia virtoja. LiPo-akku on tuttu näky lennätettävissä sekä suuremmissa laitteissa.

Radio-ohjattavissa laitteissa käytetään yleisimmin nikkelimetallihybridi- (NiMH) tai litiumpolymeeriakkuja (LiPo). Peruslaitteisiin suosittelemme aina NiMH-akkua. NiMH-akku koostuu 1.2 V (nimellisjännite) kennoista, LiPo-akku 3.7 V kennoista. 7.2 voltin NiMH akku koostuu kuudesta 1.2 voltin kennosta ja 11.1 voltin LiPo-akku kolmesta 3.7 voltin kennosta. Laitteiden elektroniikka on aina suunniteltu tietylle jännitteelle. Jos elektroniikkaan kytketään liian korkealla jännitteellä varustettu akku, elektroniikka menee rikki.
 
Varauskapasiteetti mAh
Radio-ohjattavissa käytettävien akkujen varauskapasiteetti ilmaistaan milliampeeritunneissa (mAh). Pienimmissä lennokeissa akun kapasiteetti voi olla ainoastaan 80mAh. Suurimmissa autokäyttöön tarkoitetuissa akuissa kapasiteetti voi olla olla 5000-7200mAh. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän akkuun voidaan varata virtaa. Kun kapasiteetti kasvaa, akusta tulee painavampi, jos jännite pysyy samana. Esimerkiksi lennokeissa ei voida käyttää minkä kokoista akkua tahansa. Jos akku on liian painava, lennokin tehot ei välttämättä riitä ja lennokin käyttäytyminen ei vastaa odotettua. Varsinkin lennätettävissä tulee noudattaa valmistajan ohjeita akun koon ja painon suhteen.


Team Orion High Voltage ladattava AA-kenno, 1.25V/2700mAh.


Mitä pienempi täyden akun kennojen välinen jännite-ero on, sitä pidemmän käyttöajan akku tarjoaa. Kennojen välinen jännite-ero tasataan NiMH-akuissa siten, että ensin akku purkuladataan tyhjäksi ja sen jälkeen akku ladataan täyteen. LiPo-akun kennojen jännite-ero tasataan latauksen yhteydessä. LiPo-akku tulee aina ladata LiPo-akkujen lataukseen tarkoitetulla latauslaitteella. Kaikki LiPo-akkujen lataukseen myymämme laturit toimitetaan tasauslataukseen tarvittavin varustein. NiMH-akun purkulataus voidaan tehdä joko laturilla tai käyttämällä akku lähes tyhjäksi.

NiMH-akun edut:
 • Akku lataantuu, vaikka se on hetkellisesti tyhjä. LiPo-akku ei toimi enää kunnolla, jos se pääsee tyhjäksi tai sitä säilytetään pitkään alijännitteisenä (< 2.0 V/kenno).
 • Voidaan käyttää lähes tyhjäksi. Jos LiPo-akun kennojännite laskee alle 3.0 V, laturi ei enää lähde lataamaan akkua. Laitteen elektroniikan tulee katkaista virransyöttö moottorille viimeistään siinä kohtaa, kun akun kennojännite on kuormitettuna 3.0 V (ominaisuus kaikissa akkumalleissamme – voi vaatia toiminnon käyttöönoton).
 • Lataaminen selkeää. LiPo-akun latauksessa huolehdittava kennojännite-erojen tasauksesta.
 
  Työkoneiden lisäakku NiMH 9.6V/1300mAh tamiya-liittimellä.

LiPo-akun edut:
 • Huomattavasti kevyempi kapasiteettien ollessa sama (tärkeä ominaisuus varsinkin lennätettävissä).
 • Akku purkaa suurempia virtoja (pienempi sisäinen vastus), enemmän tehoa laitteelle.
 • Kestää useampia latauskertoja (kapasiteetti pysyy pidempään samana).

 
Kyosho Mad Force Kruiserissa käytetään kahta sarjaankytkettyä 7.4V LiPo-akkua.
C-arvo
LiPo-akun C-arvon kertominen akun kapasiteetilla antaa tulokseksi akun maksimipurkuvirran määrän. Esim. 45C x 5.0 A (5000 mAh) = maksimipurkuvirta 225 A. NiMH-akuissa C-arvo on noin 10.


Säilytys ja lataus
NiMH-akku säilytetään lähes tyhjänä. LiPo-akku säilytetään noin 50% ladattuna. Sekä NiMH- että LiPo-akku ladataan kapasiteettia vastaavalla virralla, esim. kapasiteetin ollessa 6000mAh, maksimilatausvirta on 6.0 A.
NiMH-akun maksimilatausvirta on kapasiteetista riippumatta 4.0 A. 

LiPo-akku on latautunut täyteen, kun kennojännite on 4.2 V (laturi mittaa). NiMH-akku on latautunut täyteen, kun jännite tippuu latauksen aikana 0.2 V (laturi havaitsee). Tällöin akku on niin lämmin, että sitä ei pysty pitämään kädessä pitkää aikaa.

Kun lataat akun ensimmäisen kerran tai edellisestä käyttökerrasta on aikaa vähintään kuukausi, lataus tehdään maksimissaan 50% latausvirralla. Akku on aina ladattava täyteen ennen käyttöä, jotta akku ”herää”. Ensimmäinen käyttökerta on hyvä tehdä rauhassa kuormittamatta laitetta. Näin toimimalla akun käyttöikä on mahdollisimman pitkä.

Myös seuraavat, akun käyttöön liittyvät asiat tulee huomioida:
 • Akku kytketään laitteeseen juuri ennen käyttöä.
 • Kun laitteen käyttö lopetetaan, akku tulee irrottaa laitteesta.
 • Akku ladataan aina valvonnan alla sekä paloturvallisen materiaalin päällä.
Muistathan aina noudattaa valmistajan antamia ohjeita akkujen käytön sekä niiden latauksen suhteen. Laitteemme toimitetaan suomenkielisillä käyttöohjeilla, joista löydät ohjeet myös akkujen lataukseen. Myös erikseen myytävät laturit toimitetaan suomenkielisillä käyttöohjeilla.


Muistilista
Säilytä LiPo-akku aina noin 50% ladattuna.
Lataa sekä LiPo- että NiMH-akut maksimissaan akun kapasiteettia vastaavalla virralla.
Lataa LiPo-akut aina tasauslatauksella.

Lataa akut aina valvonnan alla.


Sanasto
NiMH eli nikkelimetallihydridiakku. Peruslaitteisiin suositeltu ja helppokäyttöinen.
LiPo eli litiumpolymeeriakku. Kevyempi ja suurempia virtoja purkava. Lentäviin sekä isompiin ja tehokkampiin laitteisiin.
V eli voltti. Ilmoittaa akun jännitteen.
mAh eli milliampeeritunti. Akun sähkövaraus eli varaukapasiteetti. Isompi varaus mahdollistaa pidemmän ajoajan.
A eli ampeeri. Sähkövirran yksikkö. Esim. 1000mAh:n akkua voidaan ladata 1A:n sähkövirralla, jolloin latausaika tyhjästä täyteen on noin yksi tunti.
C-arvo kertoo virran ja akun kapasiteetin suhteen eli akun suurimman sallitun purkuvirran.  Merkityksellinen lähinnä tehokkaissa laitteissa käytettävissä LiPo-akuissa.
Tamiya on akun liitintyyppi. Käytössä suurimmassa osassa NiMH-akkuja. Tarkista sopivuus laitteeseen.
Deans on akun liitintyyppi. Käytössä suurimmassa osassa LiPo-akkuja. Tarkista sopivuus laitteeseen.
Pages - Menu